Vrati se na početnu

KHAN WARS 7.01 - Novosti

11.13
.2014

POBOLJŠANJA

 • U novim svjetovima promijenjena je mehanika Ambulante. Više nećete plaćati resurse za liječenje jedinica, vrijeme liječenja smanjeno je za 50%, a količina jedinica, koje se mogu izliječiti smanjena je na 20% (od 25% prije).
 • Tijekom napada strijelci se više neće dijeliti na male grupe.
 • Obnovili smo početnu stranicu igre. Na novoj početnoj stranici možete pronaći opis igre, poredak i sve nove obavijesti.
 • Preradili smo stranicu s informacijom o jedinicama.
 • Preradili smo stranicu s informacijom o građevinama.
 • Prepravili smo način na kojeg se potvrđuje e-mail adresa i dobiva se nagrada od 100 strijelaca. Sada igrači mogu ručno zatražiti nagradu u bilo kojem trenutku  nakon što su jednom već potvrdili svoju e-mail adresu. Isto se odnosi i nakon restarta jednom nakon što je e-mail adresa već potvrđena.
 • Prepravili smo pop-up poruke za manjak mjesta u skladištu.
 • Dodan je savjetnik poviše tipke za povrat marševa. 
 • Savjetnik sada pamti zadnje otvorenu kategoriju i ta će kategorija biti u fokusu jednom nakon što se savjetnik ponovo otvori.
 • Sada se može iskoristiti jedno besplatno ubrzanje za izgradnju građevine (za građevine, koje imaju ispod 1 minute da bi se završile)  te se nakon toga ubrzanje može kupiti.
 • Ikona sa zadacima je uklonjena od kampova i rudnika.
 • Dodali smo nove izglede za dvorce na mapi svijeta, te smo također dodali posebne izglede za dvorce za pobjednike u prethodnoj rundi.

 

POPRAVLJENI BUGOVI

 • Prepravili smo izgled pop-up poruka.
 • Borbena izvješća od napada nad kamp razbojnika se više neće moći ručno brisati. Ta će se izvješća automatski obrisati nekoliko dana nakon što se zadaci razriješe.
 • Popravili smo bug povezan s 20% više populacije, nacijama koje tu mogućnost imaju.
 • Popravili smo bug s online satima.
 • Prozor, koji ukazuje na to da imate marš podrške, sada se sada pojavljuje ispravno jednom nakon što pokušate iskoristiti protekciju.
 • Popravili smo bug, koji je sprječavao kupnju posebnih ponuda.
 • Popravili smo bug, koji je sprječavao slanje dodanih marševa nakon slanja višestrukog marša.
 • Popravili smo bug, koji je vodio do over populaciju jednom nakon što bi se podigle jedinice od nagradne misije . 
 • Predmeti kupljeni od početničkih paketa će se sada računati kao ispunjene zadatke ako se u tim zadacima traže predmete, koje su već kupljene putem tih paketa.
 • Vratili smo tipku “Više svjetova” za mobilne uređaje.
 • Rijetki bug, koji je uzrokovao nestanak razbojničkog kampa u pokrajini je popravljen.
 • Uklonili smo bug na retro svjetovima, koji je dozvoljavao da se pošalje višestruki marš u kojeg su uključeni mašrevi napada i patroliranja.